Nano Teknoloji
Posted in

Nano Teknoloji

‘Midget – çok küçük’ anlamına gelen Yunanca bir kelimeden türeyen nano, bir ölçü birimi ön ekidir ve metrenin milyarda biri kadar bir büyüklüğü temsil etmektedir. İnsan saç teli kalınlığının yaklaşık 80.000 defa küçültülmüş hali olarak da düşünülebilir.

Nanoteknoloji ise; maddeyi dolaylı olarak atom boyutuna yani nano boyuta indirgeme işlemidir. Nanoteknoloji, nanometre boyutundaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların anlaşılması, kontrolü, üretimi; fonksiyonel materyallerin, cihazların ve sistemlerin geliştirilmesidir. Kısaca atomik-moleküler boyutta maddenin mühendisliğinin yapılarak yepyeni özelliklerinin açığa çıkarılmasıdır. Gelecekte ise ‘Moleküler Nanoteknoloji’ adı altında yapı makinaları ve mekanizmaları da kapsayan geniş bir uygulama alanı içerecektir.

Nanoteknolojinin yüksek potansiyeli Kuantum fiziği sayesinde açığa çıkmaktadır. Nano ölçülerde, Kuantum fizik yasaları devreye girerek nanoteknolojinin temel yapısını oluşturmaktadır. Böylece daha hafif, daha ucuz, enerji verimi yüksek, çok küçük aralıklarda değişik özelliklere sahip maddeler üretilebilir.

 

Nanoteknoloji ile ilgili çalışmalar, malzemelerin geliştirilmesi için de büyük önem taşımaktadır. Atomik seviyede görüntüleme, ölçme ve işleyebilme sayesinde istenilen özellikler verilerek malzemelerin geliştirilmesi de sağlanabilir. Böylece, yeni nesil ürünlerin doğaya daha az zarar vererek üretilebilmesi ve bunların aynı zamanda daha dayanıklı, daha hafif ve daha hassas özelliklerle donatılmış olması mümkün olacaktır.

 

Nanoteknolojinin amacı var olan teknolojiyi nano seviyeye indirmeye çalışmak değil, mikro düzeyde uygulanabilirliği olmayan olayları nano seviyede başarmaktır.

 

Önümüzdeki 20 yıl içerisinde nano malzemeler ile ilgili bilimsel, teknik ve mühendislik çalışmalardan beklentiler; klasik malzemelerin özelliklerinin ve uygulamalarının gelişmesine, yeni teknoloji alanlarının ortaya çıkmasına yol açmasıdır.

 

Join the conversation

Bunlara da göz at!
Sepet 0
Son Baktıklarınız 0